COD ETA Forecasts via COD
   

Eta - US View

SLP/6 hr Pcp 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
4 pan Pcp Type 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
2m T 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
2m Td / LI 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
2m Theta-e 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
2m Tw 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
CINH 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
MLCAPE/H7-H5 dT's 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
SBCAPE 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
0-30mb Td /Strm 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
Helicity 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
850 T 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
850 Spd 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
850 Theta-e 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
850 Td 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
850 Tw 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
850 RH/Strmlns 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
850 VV 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
700 RH/Strmlns 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
700 Spd 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
700 T 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
700 VV 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
700 Theta-e 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
500 Spd 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
500 Vort 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
500 T 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
500 VV 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
500 RH/Strmlns 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
250 RH/Strmlns 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
250 Spd 00 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 Loop
  
 ETA Analyses & Forecasts via Unisys
  
Fields  All All All All All All All All All All All
SL Press & Precip Plots 4-Panel analysis 6h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h 54h 60h
Surface Plots 4-Panel analysis 6h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h 54h 60h
1000mb Plots 4-Panel analysis 6h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h 54h 60h
850mb Plots 4-Panel analysis 6h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h 54h 60h
700mb Plots 4-Panel analysis 6h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h 54h 60h
500mb Plots 4-Panel analysis 6h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h 54h 60h
300mb Plots 4-Panel analysis 6h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h 54h 60h
850-500mb RH& LI Plots 4-Panel analysis 6h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h 54h 60h
48 Hour Accumulative Precip                   48h    
  
Additional Plots
Severe Wx 4-panels RH/LI CAPE s-r HEL EHI
ISU PWAT, LI, & Helicity 12h 24h 36h 48h
Unisys ETA winter plots - SPC ETA Forecasts
  
 TAMU ETA Forecasts via TAMU
  
Air pressure, surface temperature and dew point Analysis 12hr fcst 24hr fcst 36hr fcst 48hr fcst
Six-hour precipitation, surface wind N/A 12hr fcst 24hr fcst 36hr fcst 48hr fcst
Height, temperature, wind Analysis 12hr fcst 24hr fcst 36hr fcst 48hr fcst
Height, humidity, vertical motion Analysis 12hr fcst 24hr fcst 36hr fcst 48hr fcst
Height, temperature, vorticity Analysis 12hr fcst 24hr fcst 36hr fcst 48hr fcst
Height, wind speed, divergent wind Analysis 12hr fcst 24hr fcst 36hr fcst 48hr fcst
Tropopause potential temperature and streamlines Analysis 12hr fcst 24hr fcst 36hr fcst 48hr fcst
Tropopause pressure and wind Analysis 12hr fcst 24hr fcst 36hr fcst 48hr fcst
  
 RAP ETA Analyses & Forecasts via RAP
  
Forecast: 0
hour
12
hour
24
hour
36
hour
48
hour
60
hour
All
Times
Surface:  MSLP,
Temperature,
Dewpoint,
CAPE/CIN,
P_Water/LI,
SREH
MSLP,
Temperature,
Dewpoint,
CAPE/CIN,
P_Water/LI,
SREH,
Precip
MSLP,
Temperature,
Dewpoint,
CAPE/CIN,
P_Water/LI,
SREH,
Precip
MSLP,
Temperature,
Dewpoint,
CAPE/CIN,
P_Water/LI,
SREH,
Precip
MSLP,
Temperature,
Dewpoint,
CAPE/CIN,
P_Water/LI,
SREH,
Precip
MSLP,
Temperature,
Dewpoint,
CAPE/CIN,
P_Water/LI,
SREH,
Precip
MSLP,
Temperature,
Dewpoint,
CAPE/CIN,
P_Water/LI,
SREH,
Precip
4-panel: Temp/RH,
V_Velocity/
Moisture
Temp/RH,
V_Velocity/
Moisture
Temp/RH,
V_Velocity/
Moisture
Temp/RH,
V_Velocity/
Moisture
Temp/RH,
V_Velocity/
Moisture
Temp/RH,
V_Velocity/
Moisture
Temp/RH,
V_Velocity/
Moisture
850 mb:  Temps,
Winds
Temps,
Winds
Temps,
Winds
Temps,
Winds
Temps,
Winds
Temps,
Winds
Temps,
Winds
700 mb:  Temps,
Winds
Temps,
Winds
Temps,
Winds
Temps,
Winds
Temps,
Winds
Temps,
Winds
Temps,
Winds
500 mb:  Temps,
Winds,
Vorticity
Temps,
Winds,
Vorticity
Temps,
Winds,
Vorticity
Temps,
Winds,
Vorticity
Temps,
Winds,
Vorticity
Temps,
Winds,
Vorticity
Temps,
Winds,
Vorticity
250 mb:  Winds Winds Winds Winds Winds Winds Winds

06, 18, 30, 42 Grids

  
 UWI ETA Analyses & Forecasts via UWI
  
Surface 850 mb  700 mb  500 mb  300 mb  RH / LI  6 panel 
Analysis Analysis Analysis Analysis Analysis Analysis Analysis
6 hr pcp 6 hr fcst 6 hr fcst 6 hr fcst 6 hr fcst 6 hr fcst 6 hr fcst
6 hr pcp
12 hr pcp
12 hr fcst 12 hr fcst 12 hr fcst 12 hr fcst 12 hr fcst 12 hr fcst
6 hr pcp 18 hr fcst 18 hr fcst 18 hr fcst 18 hr fcst 18 hr fcst 18 hr fcst
6 hr pcp
12 hr pcp
24 hr fcst 24 hr fcst 24 hr fcst 24 hr fcst 24 hr fcst 24 hr fcst
6 hr pcp 30 hr fcst 30 hr fcst 30 hr fcst 30 hr fcst 30 hr fcst 30 hr fcst
6 hr pcp
12 hr pcp
36 hr fcst 36 hr fcst 36 hr fcst 36 hr fcst 36 hr fcst 36 hr fcst
6 hr pcp 42 hr fcst 42 hr fcst 42 hr fcst 42 hr fcst 42 hr fcst 42 hr fcst
6 hr pcp
12 hr pcp
48 hr fcst 48 hr fcst 48 hr fcst 48 hr fcst 48 hr fcst 48 hr fcst
FLI animation FLI animation FLI animation FLI animation FLI animation FLI animation  

48 Hour Total Accumulated Precipitation
  

 ETA Forecast Soundings

Eta Difax